Już dzisiaj gorąco zachęcamy do współpracy nie tylko chorych, lecz również osoby, które chcą walczyć z tą chorobą. Posiadamy możliwości sponsorowania prac i badań naukowych i pragniemy tworzyć warunki o światowych standardach dla odbywania praktyki lekarskiej.

Propozycję współpracy kierujemy również w kierunku przedsiębiorstw, których produkty mogą mieć pozytywny wpływ na łagodzenie objawów choroby.

Zdajemy sobie sprawę, że mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia... ale nie mamy zamiaru poprzestać wyłącznie na obietnicach – powstający Ośrodek jest tego najlepszym przykładem.

Czekamy na pomoc i gorąco zachęcamy do współpracy wszystkich, którzy mają dobrą wolę, chęci i tych, którzy za naszym pośrednictwem chcą pomóc innym a niejednokrotnie sobie.


Adres do korespondencji – psoriasis@psoriasis.org.pl

    41 - 200 Sosnowiec, skr. poczt. 266, tel. (032) 266-34-46

    Nr konta PEKAO S.A. II O/Katowice 46124029591111000031199663

    Regon: 271920207, NIP: 644-21-46-413

    41-200 Sosnowiec, POLAND PO BOX 266, tel. (032) No 266-34-46

    ACCOUNT No PEKAO S.A. II O/Katowice 46124029591111000031199663